selectiecriteria

vrije sector huurappartementen

3x-ruitjes-diap-zwart

Indien u interesse heeft in de huur van één van appartementen in het project Rhijnhaeghe te Bunnik, dient u aan de volgende criteria te voldoen:

Werkenden (alleenstaand of samenwonend):

 • Volledige NAW-gegevens (zie aanvraagformulier);
 • Kopie ID (BSN-nummer en foto onzichtbaar maken);
 • Werkgeversverklaring;
 • Drie aansluitende salarisstroken;
 • Bankafschrift waarop de drie aansluitende salarisbetalingen zichtbaar zijn*;
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring;
 • Uittreksel GBA.

*andere inkomsten of uitgaven, zo ook banksaldi mogen geblurred worden.

Zelfstandigen:

 • Volledige NAW-gegevens (zie aanvraagformulier);
 • Kopie ID (BSN-nummer en foto onzichtbaar maken);
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Jaarcijfers van afgelopen 2 jaar opgemaakt door accountant/administratiekantoor;
 • Prognose van het aankomende jaar;
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring;
 • Uittreksel GBA.

*andere inkomsten of uitgaven, zo ook banksaldi mogen geblurred worden.

Pensioen-/AOW-gerechtigden:

 • Volledige NAW-gegevens (zie aanvraagformulier);
 • Kopie ID (BSN-nummer en foto onzichtbaar maken);
 • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen;
 • Bankafschrift waarop de drie aansluitende pensioen-/AOW-betalingen zichtbaar zijn*;
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring;
 • Uittreksel GBA.

*andere inkomsten of uitgaven, zo ook banksaldi mogen geblurred worden.

En indien van toepassing:

 • Echtscheidingsconvenant;
 • Overzicht eigen vermogen;
 • In geval van verkoop van de huidige woning: de (voorlopige) koopakte + overzicht resterende hypotheek;
 • In geval van aanhouden van huidige koopwoning: een overzicht van de hypotheeklasten van de afgelopen 6 maanden

In alle gezins- of inkomenssituaties geldt:

Indien van toepassing bij twee huurders, dan gegevens van beiden

Waarborgsom:

Bij iedere verhuring geldt een waarborgsom van minimaal 2 maanden huur. Hieronder de voorwaarden per categorie.

 • Vast/jaarcontract loondienst: 2 maanden borgsom;
 • Vast/jaarcontract loondienst + ZZPer: 3 maanden borgsom, indien huurder met loondienst niet voldoende verdient om de gehele huur te dragen;
 • ZZP: 3 maanden borgsom;
 • Gepensioneerd: 2 maanden borgsom.

Inkomensvoorwaarden:

Om een appartement in Rhijnhaeghe te huren dient u de volgende inkomensvoorwaarden als richtlijn aan te houden:

 • U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van minimaal 3,5 x de maandhuur;
 • Vakantietoeslag, eventuele 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend;
 • Eventuele schulden of andere lasten worden in mindering gebracht op het inkomen.

Huurt u samen? Dan geldt het onderstaande:

 • Het tweede inkomen kan voor 100% worden bijgeteld.

Bent u gepensioneerd?

 • U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3 x de maandhuur. Eventuele vakantietoeslag en 10% van het eigen vermogen mag hierin worden meegerekend.

Bent u zelfstandig ondernemer?

 • Neem contact met ons op voor een antwoord op maat. Hier geldt standaard een minimale waarborgsom ter grootte van 3 maanden.

Voorrang

Mensen die thans in Bunnik woonachtig zijn, krijgen voorrang ten opzichte van mensen van buitenaf.

Na selectie

Als u bent geselecteerd voor een appartement, zal de makelaar vragen om aanvullende informatie waaruit het bovenstaande blijkt en gecontroleerd kan worden of u voor huur in aanmerking komt.

Vanzelfsprekend zal uitermate vertrouwelijk en in lijn met de geldende regels van de AVG met uw gegevens worden omgegaan. Op het moment dat is gebleken dat u niet in aanmerking komt, zullen uw gegevens worden vernietigd.

Contact

Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met Si-No en Patist Makelaardij op.

De verhuur start maandag 27 december om 9:00 uur en sluit vrijdag 7 januari. Eerder of later contact opnemen heeft geen invloed op de procedure.